Acceptació política privacitat

Gràcies per contestar

Des de Boulder Indoor ens hem adaptat a la nova normativa de protecció de dades RGPD.

Si té qualsevol dubte sobre la normativa de protecció de dades pot 
contactar amb nosaltres a info@boulderindoor.com