Iniciació al rocòdrom

OBJECTIUS
 • Poder dur a terme l'activitat d'escalada de forma autònoma a les instal · lacions del rocòdrom.

 • Conèixer el material, les maniobres i les tècniques bàsiques de progressió i seguretat a l'escalada indoor.

CONTINGUTS
 • Escalada en bloc (travessies i boulder).

 • Tècnica i gestualitat de l'escalada .

 • Escalada amb corda en 'top rope' i de 'primer' .

 • Seguretat bàsica ( porteigs, ús del material específic, encordament, assegurament del company i xapatges).

DURADA

Una sessió de 2 hores

INCLOU
 • Material específic per a l'activitat .

 • Tècnic esportiu d'escalada .

 • Assegurances de responsabilitat civil obligatòria.

PROGRAMA
 • 1a sessió :

  - Presa de contacte amb l'escalada en bloc i amb corda en 'top rope'.

  - Explicació del material a utilitzar , ús i manteniment.

  - Tècnica d'assegurament i progressió en l'escalada en 'top rope'.

   - Tècniques de progressió i de seguretat bàsica en l'escalada de primer.

   - Assegurament al primer de corda.

   - Pràctica de caigudes.