Normes

NORMES DEL CENTRE

a) Està prohibit en tota la instal·lació: fumar, anar sense samarreta, amb tovallola o descalç.

b) Queda prohibit l’ús de calçat d’escalada fora de la zona d’escalada.

c) El centre es reserva el dret de realitzar canvis en els horaris de les activitats dirigides així com a notificar-los.

d) Als vestuaris i zones humides:

 • Està prohibit menjar.
 • Està prohibit depilar-se o tenyir-se.
 • És necessari l’ús de xancletes per a la dutxa.
 • Queda prohibit, per motius higiènics, accedir a les zones humides amb calçat de carrer.

e) En les activitats dirigides:

 • Es respectaran en tot moment les indicacions del tècnic.
 • El centre es reserva el dret d’anul·lar una classe dirigida si no hi ha un mínim de 3 participants.

f) A la zona d’escalada:A la zona d’escalada:

 • Queda prohibit l’accés a tothom qui no disposi de l’abonament pertinent.
 • És obligatori utilitzar el material específic d’escalada per dur a terme l’activitat.
 • És obligatori l’ús de casc per practicar l’escalada esportiva.
 • Està prohibit menjar i entrar envasos de vidre.
 • La direcció pot reservar zones per a classes, entrenaments i competicions.
 • Es respectaran en tot moment les indicacions del tècnic d’escalada i de la direcció del centre.
 • Es obligatori l’ús de tovallola per utilitzar les màrfegues.
 • És obligatori deixar el material utilitzat net de suor i al seu lloc.

g) L’incompliment d’alguna norma pot suposar l’expulsió del centre si la direcció així o creu oportú. Aquest fet, no suposarà el retorn de la part proporcional de la quota d’abonat ni de l’entrada o abonament.

h) El centre es reserva el dret d’admissió.